Home 2017-11-16T07:43:14+00:00
Loading...

Šta je plastična hirurgija?

Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti (definicija Svetske zdravstvene organizacije – WHO). Definicija je proširena i danas obuhvata ostvarivanje preduslova da se vodi društveno i ekonomski produktivan život.

Šta je fizičko zdravlje svi intuitivno osećamo. Da li nas nešto boli, da li imamo povišenu temperatutu, da li je mokraća bistra i žućkasta …

Mentalno zdravlje je stanje psihološkog blagostanja u kojem osoba može da ostvaruje svoje ciljeve u skladu sa raspoloživim resursima. Ovo se takođe odnosi na individualnu sposobnost suočavanja sa stresom i odgovorom na izazove bez ugrožavanja psihološke stabilnosti. Mentalno zdravlje podrazumeva emocionalnu stabilnost, odnosno zdrave emocionalne odnose sa drugim osobama. Mentalno zdrav pojedinac je radno efikasan i produktivan u zajednici.

Pojedinac može učiniti mnogo stvari koje će pozitivno uticati na mentalno zdravlje. Može da se zdravo hrani, upražnjava fizičku aktivnost i rekreaciju, izdvaja vreme za opuštanje i razmišljanje o sebi, redovno se smeje… Pojedinac može i treba da neguje stabilne odnose poštovanja i ljubavi u porodici. Pojedinac može da nauči kako da prepozna stres i da se sa njim nosi.

Pojedinac može, zarad lične ostvarenosti, da se bori za socijalnu pravdu, demokratsku i pravnu državu. Može čak, u cilju pronalaženja boljih uslova života i socijalnog blagostanja da se preseli u neku državu koja je ta pitanja bolje rešila od njegove matiče.

Ali pojedinac ne može sam sebi da ispravi klempave uši, izravna previše “orlovski nos”, koriguje izrazito asimetrične dojke ili poveća male dojke.

Rezultati istraživanja pokazuju da su osobe sa nepravilnostima ili nedostacima, sagledanih i shvaćenih subjektivno ili objektivno, potpuno je nebitno, emotivno nestabilnije, imaju manje samopouzdanja, češće prekomerno jedu i otežano se prilagođavaju sredini u socijalnom smislu.

Lekari upozoravaju da npr. čak i mala asimetrija grudi nepovoljno utiče na mentalno zdravlje, posebno u adolescenciji.

Plastična hirurgija je grana medicine koja se bavi ispravljanjem ili rekonstrukcijom delova ljudskog tela vraćanjem maksimalne moguće funkcionalnosti i normalnog izgleda. Težište definicije je očigledno na “ispravljanje i rekonstrukcija” pa je zato pun naziv grane Plastična i rekonstruktivna hirurgija.

Ako se znanja i veštine iz domena plastične i rekonstruktivne hirurgije koriste u estetske svrhe dolazimo do naziva Estetska hirurgija. Adekvatnog naziva i ništa više.

Estetska hirurgija je ništa drugo nego plastična hirurgija čija se dostignuća, saznanja i tehnike koriste u cilju poboljšanja izgleda pacijenta.

Malo je stvari koje danas plastična (estetska) hirurgija ne može da uradi za zdravlje i dobar izgled. Od glave i njenih sastavnih delova, kapaka, nosa, usana, brade, ušiju … do zadnjice, naravno i svega između.

Malo je grana medicine koje tako tesno korespondiraju sa svakom stavkom definicije zdravlja koju smo citirali na početku stranice. Fizičko i duševno zdravlje, socijalno blagostanje, društveno i ekonomski produktivan život.

U svakom delu ove definicije, ako je poželjno stanje ugroženo ili poremećeno, plastična hirurgija može da pomogne.

Ko bolje od plastičnog hirurga može da pomogne ženi koja na jednom našem forumu napiše: “Posle porođaja i dojenja, grudi su mi se smanjile pa sad više ličim da dečaka”.